Artikkelit

Toimivaltaisten tasojen muuttaminen ja Islannin yhteiskunnan uudelleenmuotoilu c. 1220-1350

Toimivaltaisten tasojen muuttaminen ja Islannin yhteiskunnan uudelleenmuotoilu c. 1220-1350

Toimivaltaisten tasojen muuttaminen ja Islannin yhteiskunnan uudelleenmuotoilu c. 1220-1350

Kirjoittanut Jón Viðar Sigurðsson

Yhteisöt Euroopan historiassa: Edustukset, lainkäyttöalueet, konfliktit, toimittajat Juan Pan-Montojo ja Frederik Pedersen (Pisa University Press, 2007)

Tiivistelmä: Vapaavaltiokauden (n. 930-1262 / 64) suuri rikkomus tuli lakikirjoihin Járnsí_a vuonna 1271, piispa Árnin kristilliseen lakiin vuonna 1275 ja Jónsbókiin vuonna 1281. Kummankin kokouksen kohta maalliset lakikoodit kumoivat muodollisesti vapaan valtion perustuslain. Al_ingistä tuli siten lainkäyttöoikeus. Sen sijaan, että se olisi itsenäinen lainsäädäntö- ja oikeuslaitos, siitä tuli Islannin valtuuskunnan korkein viranomainen. Tässä prosessissa vanha sukulaisiin perustuva aristokratia muuttui palvelusaristokratiaksi, joka ei saanut voimaansa kotitalouksilta, vaan kuninkaalta, joka puolestaan ​​oli saanut hänet Jumalalta. Vahvat vertikaaliset ja keskinäiset ystävyyssuhteet päälliköiden ja kotitalouksien välillä katosivat. Vaikka päämiehet olivat aiemmin olleet velvollisia auttamaan ystäviään, kuninkaan palvelijoina heidän täytyi nyt asettaa syytteeseen ja rangaista niitä, jotka olivat aiemmin olleet heidän kannattajansa. Näiden muutosten kompensoimiseksi ainoa kotitalouksille avoin vaihtoehto oli vahvistaa siteitä keskuudessaan yhteisöissään, josta tuli siten maan tärkein sosiaalinen instituutio. Vapaan valtion aikakaudella päälliköiden lahjat ja juhlat olivat johtaneet taloudelliseen tasaantumiseen, varsinkin kun päälliköt tukivat osittain kotitalouksiensa maatiloja. Sarjassa kirjeitä kuninkaalle c. 1300 kotitaloutta valitti maan köyhyydestä. Tätä ei kuitenkaan pidä nähdä pelkästään heidän taktisena liikkumavarana. Se todistaa myös pahenevista olosuhteista, jotka johtuvat lahjavaihtotalouden lopettamisesta. Nämä muutokset ohjaivat koko yhteiskuntaa kohti markkinataloutta. Aristokratia alkoi sijoittaa varallisuuttaan ja osti maatiloja aikaisemmilta ystäviltään ja seuraajiltaan. Yksi tulos oli vuokralaisten määrän kasvu.


Katso video: Islanti-roadtrip osa 3: Kohti pohjoista (Kesäkuu 2021).