Artikkelit

Rannikkomaisemia ja varhaiskristillisyyttä anglosaksisessa Northumbriassa

Rannikkomaisemia ja varhaiskristillisyyttä anglosaksisessa Northumbriassa

Rannikkomaisemia ja varhaiskristillisyyttä anglosaksisessa Northumbriassa

Kirjailija: David Petts

Viron arkeologinen lehti, Osa 13: 2 (2009)

Tiivistelmä: Tässä artikkelissa tutkitaan tapoja, joilla anglosaksisen Northumbrian varhaiskirkko käytti rannikkomaisemia. Rannikkotiet olivat keskeinen osa Northumbrian valtakunnan sosiaalipoliittista maisemaa, ja monet avainasemassa olevat maalliset ja kirkolliset valtakeskukset olivat lähellä merta. Kuitenkin samat merimaisemat tarjosivat myös näennäisesti syrjäisten tai eristettyjen erakojen sijainnin.

Tässä artikkelissa tutkitaan tätä paradoksaalia ja korostetaan tapaa, jolla tällaiset pienet kirkolliset paikat itse asiassa integroitiin läheisesti laajempaan valtakuntaan tapaustutkimusten avulla, joissa tutkittiin Bamburghin ja Holy Islandin alueita Northumberlandissa ja Dunbaria Etelä-Skotlannissa.